21 Şubat 2017 Salı

Kültürler arası ilişkilerin toplumlar arası ilişkilere etkisi - Almanya


Göç kökenlilerin gerçek yurttaşlar olarak kabulünde kültürler arası ilişkilerin önemi
Göç kökenlilerin yerel toplumla ilişkilerinde sorunlar
Yerel toplumdan ilişkilerin gelişmesi için ne yapması beklenebilir?
Göç kökenlilerin kültürü yerel toplumla ilişkiden nasıl bir rol oynuyor?
Yeni kültürler olan çatışmalardan nasıl kaçınılabilir?
İlişkilerin gelişmesi için siyasi, idari vb. yardımcı faktörler neler olabilir?

Dr. Yaşar Aydın
Sosyolog
Hamburg Hafen City Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Can ÜNVER
Göç uzmanı


Nevzat Hoca Anlatıyor – 7. Bölüm
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın

Yurtdışına göç edenlerin ibadetle ilgili karşılaştıkları sorunlar   


Yayından:
Can ÜNVER: Göç olgusu çok boyutlu ve dinamik bir konudur. Ait olduğu kültürden başka kültüre geçiş olduğunda ilk başta bir uyumsuzluk söz konusu oluyor. Türk-Alman göç tarihindeki hareketlenmeler insanların kültürünü etkiledi. Beraberinde götürdükleri kültürel değerler zamanla farklılaşıyor ama Türkler genelde tavırlarını, davranışlarını korumaya çalışıyorlar. Türk insanı gittiği yerin ekonomik, sosyal, kültürel olaylarına çok çabuk uyum sağlayabiliyor. İlk birbirleriyle karşılaşmaları bazen sorun olabiliyor ama bunu eğitim seviyesiyle de ilişkilendirebiliriz. Bu göçmenler için de göçmenleri kabul eden ülkelerin yurttaşları için de geçerli.

Yaşar AYDIN: Göç edilen toplum göçmenlerin ait oldukları kültürleri tanıması gerekiyor. Saygı oluşturamazlarsa toplumsal bütünleşmenin yarı da kalacağını düşünüyorum. Almanya’da böyle bir durum vardı 90’lardan sonra bir saygı oluştu Türklere karşı. Ancak son yıllarda tekrar gerileme oldu ve bu kültürel alışverişin bir nevi önünü kısıyor. Örneğin 40 Yıldır Almanya’da yaşayan Türk bir vatandaş Alman vatandaşı değilse seçime katılamıyor, ama İtalyan birkaç ay sonra yerel seçimlere katılabiliyor. Bence bunun önü açılırsa burada birçok yol aşılır.

Derleyen: Sinem DOĞUKUT

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder