7 Mart 2017 Salı

Kültürler arası ilişkilerin toplumlar arası ilişkilere etkisi - Türkiye’de Alman olmak

Kültürler arası ilişkilerin toplumlar arası ilişkilere etkisi -  Türkiye’de Alman olmak
Göç kökenlilerin gerçek yurttaşlar olarak kabulünde kültürler arası ilişkilerin önemi
Göç kökenlilerin yerel toplumla ilişkilerinde karşılaştıkları sorunlar
Yerel toplumdan ilişkilerin gelişmesi için ne yapması beklenebilir?
Göç kökenlilerin kültürü yerel toplumla ilişkide nasıl bir rol oynuyor?
Yeni kültürle olan çatışmalardan nasıl kaçınılabilir?
İlişkilerin gerginleştiği dönemlerde göç kökenliler nasıl hissediyorlar? 
İlişkilerin gelişmesi için siyasi, idari vb. yardımcı faktörler neler olabilir?

Yrd. Doç. Dr. Thomas Zimmerman
Bilkent Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü Başkan Vekili

Doç. Can ÜNVER
Göç uzmanı

Nevzat Hoca Anlatıyor – 9. Bölüm
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın

Almanya’ya giden Türkiye kökenlilerin medya ve iletişim konusundaki sorunları

Yayından:
Thomas ZIMMERMAN: Bizim amacımız kültürleri, kültürel bağlantıları, kültürler arası bilim ve teknoloji alışverişini derinden anlamaya çalışıyoruz. Türk meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz, özellikle arkeolojinin bilim olarak önemli bir yeri var. Örneğin Hitit Dil Bilim ilk Ankara’da kurulmuştu. Türkiye’de yaşayan yabancılar için de Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlar için de o dili bilip, toplumsal yaşantıya katılmaları gerektiğini düşünüyorum. Bence Türkiye kültürel faaliyetler konusunda avantajlıdır. Kültür açısından Türkiye’de sadece Türkiye Anadolu’ya göre sergiler yapılıyor ama neden Avrupa'yla ilgili kültür sergisi yapılmıyor, bunun fazlaca faydası olabilir.


Can ÜNVER:
Kültürler arası ilişkilerde tüm sanat dalları ve bilim dalları önemlidir. Ama özellikle arkeoloji bölümü bulunduğumuz konum nedeniyle biraz daha önemlidir. Kültürün, sanatın olduğu yerde çatışmadan ziyade barış hakim olur. Ayrıca iki toplumun biraz daha birbirini tanıması gerekiyor.  Tatil için değil de daha diyalog bazlı sürdürülebilir ilişkilere ihtiyacımız var. Bunlar olursa karşılıklı yanlış anlaşılmaların da ortadan kalkacağını düşünüyorum.”

Derleyen: Sinem DOĞUKUT

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder